Tevékenységünk a munkaügyi szolgáltatások területén

A szervezetünk szakmai munkája szempontjából is nagy jelentőségű esemény volt, amikor 2008-ban – és azóta folyamatosan, jelenleg is – elnyertük a megbízást a munkaerő-piaci szolgáltatások ellátására. A feladat ellátása során kezdettől fogva szoros kapcsolat és szakmai együttműködés alakult ki a K-E Megyei Munkaügyi Központtal (később a K-D Regionális Munkaügyi Központtal is) és annak K-E megyei kirendeltségeivel. Az elmúlt évek során mindig sikerült a vállalt szakmai feladatot maradéktalanul teljesíteni, az előírt határidőket betartani, amelyhez nagymértékben hozzájárult a szervezet vezetésével, és K-E megyei kirendeltségek vezetőivel fenntartott szakmai kapcsolat, és folyamatos konzultáció a feladattal kapcsolatban, s annak szakmai feltételeit illetően. Az eredményes munka feltételeinek megteremetésében kiemelkedő szerepe van a kirendeltségek vezetőivel kialakult jó szakmai együttműködésnek, amelyre a magunk részéről is törekedtünk.

A munkaerő-piaci szolgáltatások mellett szervezetünk indította el a megyében a munkatanácsadást is 2008-ban, illetve végeztük ezt a feladatot 2012-ben újra, egészen 2013. október 15-éig.

A szakmaiság fejlesztését szolgálja, hogy bekapcsolódtunk az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület munkájába, ahol az elmúlt évben a „Védőháló” projekt (TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0161) részesei voltunk, de hasonlómódon részesei voltunk „Az akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós projektnek is (TÁMOP-2.6.1-09/1-2009-0001).

A Tatai Kirendeltséggel 2012. április 23-án megkötött szakmai együttműködési megállapodást sikerült kibővítenünk K-E megyére, a munkaügyi vezetéssel egyetértésben.