Múltunk - jelenünk - jövőnk

A TATAI NÉPFŐISKOLA MŰKÖDÉSE

(1940-1944)

 

„(Az első tanfolyam…) Mindössze kéthetes volt, de mint a jó földbe vetett mag, gyorsan növekedett. A következő tanfolyam már négyhetes volt, a harmadik hathetes, s 1943-ban a hatodik tanfolyam már két hónapos…

…A népfőiskolások  bekapcsolódtak a Közigazgatástudományi Intézet által kezdeményezett munkálatokba. Ők voltak azok, akik a megyében földbérlő szövetkezeteket hoztak létre, irányították a talajjavítási munkálatokat, ők kezdeményezték az állatok törzskönyvezését. A népfőiskolások indították el, szervezeték meg, vezették a gazdálkodás megújhodását, ők hozták össze a gazdaköröket, ők kezdeményezték a vándorkönyvtárakat, sőt nem egy helyen előadók hívásával a művelődési életet…

…Nem hiszem, hogy az országban lett volna akkor, - a negyvenes évek első felében – még egy megye, amelyik olyan hozzáértő és felkészült paraszti garnitúrát tudott volna kiállítani, mint a Tatai Népfőiskolát végzettek csapata…”

Az idézetek dr. Benda Kálmán: A Tatai Népfőiskola 40. évfordulójára c. írásából való (Tata Barátainak Köre évkönyve, 1980.) 

ÚJ UTAKON

A fenti szellemiségre és hagymányokra épülve alakult meg 1995. június 1-jén a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság  azzal a céllal, hogy őrizze és ápolja Magyary Zoltán szellemi hagyatékát, és újra indítsa a népfőiskolai képzést. Az alapító tagok száma:  22 fő volt. Az első tiszteletbeli elnöke Magyary valamikori munkatársa, Kiss István volt, ez az elismerés 2006-tól dr. Márkus Mihályt illeti meg, aki 10 évig  látta el az elnöki feladatokat.

Elnök: dr. Mikolasek Sándor elnökségi tagok:  Takács Károlyné (alelnök), Ács Gábor, Dely László, Hartmann Márton, Keresztesi József, Szabó Ferencné. Társaságunk létszáma jelenleg meghaladta a 80 főt.

 

Az alapszabályban megfogalmazott elképzelések megvalósítását 1996-ban kezdte meg társaságunk. Első programja az önkormányzati képviselők képzését szolgálta, amely a "Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért" nemzetközi alapítvány támogatásával valósult meg, kiemelkedő érdeklődés mellett (50 fő).

A továbbiakban évente egy-két képzési programot szerveztünk az információtól a környezetvédelemig, ebben az időszakban (1997-ben) sikerült megszervezni az első bentlakásos képzést a cigány kisebbségi önkormányzatoknak, 1998-ban kiemelkedő feladat volt az Országos Szociális Foglalkoztatási konferencia megvalósítása, 2000-ben indult el a magyar történelem kronologikus feldolgozása,2001-től szervezünk alapfokú számítógép-kezelői képzést.

A következő években (2002-2006) a népfőiskola munkája tovább bővült, rendszeressé vált tevékenysége és kiszélesedett (évente 8-10 tanfolyam). 2002-ben történt az OKÉV nyilvántartásba vétele a népfőiskolának, és 2003-ban került sor a felnőttképzési akkreditáció elnyerésére (2008-ban megújításra került).

 

Folyamatosan bővítjük szolgáltatásaink körét és megrendelőink igényeit mindig maximálisan figyelembe vesszük. Kérjük, böngéssze weboldalunkat, ahol mindig az aktuális kínálatunkat tekintheti meg. Személyesen is szívesen látunk minden kedves érdeklődőt.

Megtalálhat minket a következő címen: 2890. Tata, Erzsébet tér 13.Társaságunk életét személyek és szervezetek áldozatos munkája kísérte..

 

Tiszteletbeli tagok

Rabi István (Naszály,†2005), a régi népfőiskola hallgatója; 

dr. Kálmán Attila (Tata), a régi népfőiskola emlékeinek feltárásában, megőrzésében végzett munkájáért; 

dr. Mikolasek Sándor (Komárom), az új népfőiskola szakmai támogatásáért, 

dr. Greiner Tibor (Tata), a népfőiskola alapító tagja, a Magyary szobor létrehozásáért.

 

A népfőiskola tevékenységéért támogatói oklevelet kapott szervezetek és személyek

 • Alfadat Press Nyomdaipari Kft., Tatabánya
 • Dékán János, Héreg község polgármestere
 • Dr. Szilas Péter igazgató, Jávorka S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Tata
 • Gerlingen Város Önkormányzata
 • Hetényi Tamás, Tata város polgármestere
 • Jámbor Imre, a Magyar Vöröskereszt tatai területi szervezet vezetője
 • Jávorka S. Mezőgazdasági Szakközépiskola, Tata
 • K-E Megyei Önkormányzat Közművelődési Irodája, Tata
 • K-E Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona, Tata
 • Kiss Ernő, a K-E Megyei Munkaügyi Központ tatai kirendeltségének vezetője
 • Kovaliczky István, a TIT Megyei Egyesület ügyvezető igazgatója, Tatabánya
 • Ribáry Zoltán, a K-E Megyei 24 óra újságírója, Tatabánya
 • Tata Város Önkormányzata Képviselőtestülete
 • Tata Városi KTV
 • Tatai Cserépipari Rt.
 • Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna, a K-E Megyei Közig. Hiv. vezetője, Tatabánya
 • Városi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet, Tata
 • Veresegyház Város Önkormányzata
 • Multimix Kft. (Tata), a BB Alapítvány (Budapest),
 • Wér Vilmos a Harangláb főszerkesztője 
 • Félix Károlyné önkéntes munkájáért.

 

VÁLOGATÁS A NÉPFŐISKOLA  TANFOLYAMAIBÓL

 

-    Magyar történelem előadássorozat

A 2006/2007-es tanévben a Magyarország története 1919-1989 között c. témakörrel folytattuk az előadásokat (ezzel befejeződik a sorozat). Az utolsó előadás után „Látótat” szervezünk a hallgatóknak a Terror Háza Múzeumba. A csoport kívánságára az egyetemes történelem feldolgozás indult el a következő tanévben, amely jelenleg is folyik.

-    Egészségügyi előadássorozat

Az egyik leglátogatottabb sorozatunk, az érdeklődők száma stabilizálódott, az idei évad előadói között köszönthetjük dr. Mohos Márta főosztályvezetőt (Orvostörténeti M.) és Monspart Sarolta világbajnok tájfutót. Tervezett „Látóút” Orvostörténeti Múzeum és Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház.

-    „Hely szelleme” előadássorozat

Tata történetének jelentősebb korszakait dolgozza fel 1948-ig - a Városi Könyvtárral együttműködve.

Záró program: városnéző utazás Körmendi Géza kutató, helytörténész vezetésével.

-     Mindentudás Tatán előadássorozta

Egyik legnagyobb érdeklődést keltő előadása volt az elmúlt években Hámori József akadémikus - Az agy működése -, melyen a hallgatók száma meghaladta a 60 főt, a TIT K-E Megyei Egyesületével közösen szervezzük.

-     Számítástechnikai tanfolyam indul évente két alkalommal, amelyet szeretnénk bővíteni.

-     A Biblia Éve alkalmából nagyon-nagy érdeklődést kiváltó sorozatot szerveztünk a Keresztény Értelmiségi Szövetség helyi szervezetével.

 

Jövőkép

Szeretnénk, ha a népfőiskolai tevékenység ismét elfogadott és elismert képzési forma lenne szűkebb hazánkban, és munkánkkal hozzájárulhatnánk a helyi társadalom demokratikus működéséhez.

Tevékenységünket a megyei bíróság elismerte közhasznú feladatnak (1998-ban), 2002-ben megtörtént az OKÉV nyilvántartásba vétel, 2003-ban mint felnőttképző szervezetet akkreditáltak Társaságunkat. Sor került a városi önkormányzattal közművelődési megállapodás megkötésére, és 2004-ben helyiséget is biztosítottak számunkra, ami tovább erősíti munkánk jelentőségét, és újabb feladatok vállalására bátorítja társaságunkat.

Jelenleg a K-D Regionális Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázat keretében látunk el munkaerőpiaci- és munkatanácsadói szolgáltatást K-E megye minden munkaügyi kirendeltségén.

Számítunk azoknak a személyeknek és szervezeteknek a csatlakozására, segítségére, akik egyetértenek céljainkkal, és maguk is szeretnének hozzájárulni azok eredményes megvalósításához.