A Társaság múltja

A Tatán újra indult népfőiskolai tevékenység a hagyományokat követően, de az alakulás idejének igényeire épülve indult meg.

Tanfolyamaink résztvevőinek többsége a tatai és a környékbeli települések önkormányzatainak képviselői közül került ki, de növekvő tendencia jellemzi a civil szervezetek, illetve a polgárok érdeklődését is - eddigiek során több mint 40 településről voltak hallgatói a népfőiskolának. A képzési programoknak szerves részét képezik a "Látóutak", amelyek kiegészítik az elméleti ismereteket, bővítik a tapasztalatszerzés lehetőségét.

A tanfolyamok állandó helyszíne kezdettől fogva a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola, de a Művelődési Központban is van állandó csoportunk. Az eddig beiratkozott hallgatók létszáma meghaladja az 1500 főt.

Magyary Zoltán szellemi örökségének helyi ápolását szolgálja a szülőházán elhelyezett emléktábla, ahol minden évben megemlékezünk róla – a megemlékezéshez már évek óta konferencia kapcsolódik, amely 2004-ben regionálissá bővült, de ezt a célt szolgálta a 2003-ban Héregen kialakított emlékhely is, ahol tragikus körülmények között haltak meg feleségével együtt a háború utolsó napjaiban.

2005-ben sikeresen szervezetük meg a kistérségi igazgatási fórumokat az egész megyében, és fontosnak tartjuk, hogy a HEFOP pályázat révén OKJ-s szakmai tanfolyamokat is szerveztünk két szakmában, és 2006-tól nyelvtanfolyamokkal bővítettük a választékot.    

Az elmúlt időszakban sok érdeklődőt vonzottak  az egészségügyi előadások is, 2008 legnagyobb érdeklődést kiváltó programja a Biblia megismerését szolgálta.