KÖZGYŰLÉS

 

Tárgy: Meghívó közgyűlésre          

Tisztelt Tagtársunk!

A népfőiskola elnöksége nevében tisztelettel meghívjuk az éves, beszámoló közgyűlésünkre

 

2012.  március 27-én (szerdán) 17 órára

a Menner Bernát Zeneiskolába (Fazekas u. 47. – volt I. sz. Ált. Iskola).

 

A közgyűlés javasolt napirendjei:

1.) Megnyitó: dr. Ströcker Renáta  alelnök

2.) Beszámoló a 2012. évi tevékenységről és a közhasznú jelentés szóbeli kiegészítése, 2012. évi tervek, feladatok – vita, majd a beszámoló, a közhasznú jelentés és a költségvetés jóváhagyása

Előadó: Keresztesi József elnök és az elnökség tagjai

3.) Az ellenőrző bizottság tájékoztatója

Előadó: Varga Zsuzsanna az ellenőrző bizottság elnöke

4.) Díjak, oklevelek átadása

Átadja: Keresztesi József elnök

5) Egyebek

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy határozatképtelenség esetén a közgyűlést a fent jelzett napon 1730 órai kezdettel - tekintet nélkül a megjelentek számára – megtartjuk.

A csekk a 2013. évi tagdíjak – 1000.- Ft  –  (esetleges a  támogatások) befizetésére szolgál. (Akik nem fizették be nyilvántartásunk szerint az előző évi tagdíjat, azoknak ezt külön jeleztük.)

 

Tata, 2013. március 1.

 

Tisztelettel:

                                                      Keresztesi József                                                      Fejér Mária

                                                                          elnök                                                                        titkár

 

Megjegyzés: Kérjük, szíveskedjen jelezni részvételi szándékát a megfelelő technikai előkészítés érdekében.

A jelzéseket az alábbi telefonszámokon vagy elektronikusan várjuk: Iroda: 34/482-409, mobil: 30/290-2062 (Keresztesi József)

 Olvass tovább: https://magyary.webnode.hu/